All posts by: gold

About gold

Değerli Müşterimiz, Size en kısa sürede yardımcı olabilmemiz için bilgilerinizi eksiksiz ve açıklayıcı giriniz.

Misyonumuz Faaliyet gösterdiği her alanda dünyanın önde gelen firmaları arasında olan, teknolojik yeniliklerle sürekli gelişen, müşterilerinin beklentilerini karşılayan kalitede ürünler üreten, müşteri ve çalışanlarına değer katarak onların memnuniyetini sağlayan, topluma ve ülkesine faydalı, global bir şirket olmak. Vizyonumuz Müşterilerimize sunduğumuz tüm ürünleri kaliteli üretmek, uygun fiyatla sunmak ve en hızlı şekilde ulaştırmak; Karlılıkla gelişmeyi ve […]

Gold Şemsiye sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, ürettiği ürünlerde ve tüm süreçlerinde çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirebilmek için çevrenin korunmasını amaç edinmiştir. Gold Şemsiye olarak tüm bu çalışmalar kapsamında; Çevre Yönetim Sisteminin uygulanmasını, denetlenmesini, sürekli iyileştirilmesini ve sürdürülmesini, Çevre ile ilgili onaylanmış uluslararası yasal düzenlemelere, ulusal kanun/mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı, Teknolojik gelişmeleri takip ederek […]

Gold Şemsiye olarak bizim için başarının ilk anahtarı “insan”dır. Uzun yıllar şemsiye sektöründeki başarımız ve istikrarımızın  hiç kuşkusuz tüm çalışanımızın büyük payı var. Eğer sizde bizden biri olmak istiyorsanız info@goldsemsiye.com 'a CV'nizi gönderin

Gold Şemsiye olarak yılların verdiği tecrübelerimize güveniyoruz ve kalite politikamız, – Müşterilerimizin saygınlığına katkıda bulunmak, – Müşteri taleplerini süratle cevaplamak, – Kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak, – Hizmetimizde çevreci ürünler kullanmak, – Birimlerimizde kalite yönetim sisteminin uygulanmasını ve gelişmesini sağlamaktır.

Dönmez Grup Ltd. Şti. olarak yıllar önce başlamış olduğumuz şemsiye imalatımıza , plaj minderleri , şezlonglar ve  beach bayrakları gibi plaj sektörü ile alakalı ne kadar ürün varsa hepsini birbirine sırasıyla düzgün bir şekil de ekleyip sektörümüzün dışına hiç çıkmadan bu sektör de yükselmeye çalışmaya devam etmekteyiz.   Bir zamanlar şemsiye olarak sadece beach ve otel müşterilerimize verdiğimiz şemsiyelerimiz , şimdiler de […]

  Fabrika: E-5 Karayolları üzeri (Torium avm karşısı) Haramidere Sanayi Sitesi J-blok No: 206/207/208 Avcılar -İstanbul Tel:  0212 422 74 92 Tel:  0212 422 74 93 Mobil:  0532 542 10 33 Faks:  0212 422 74 90 Mail adresi: info@goldsemsiye.com

  Dönmez Grup Ltd. Şti. olarak yıllar önce başlamış olduğumuz şemsiye imalatımıza , plaj minderleri , şezlonglar ve  beach bayrakları gibi plaj sektörü ile alakalı ne kadar ürün varsa hepsini birbirine sırasıyla düzgün bir şekil de ekleyip sektörümüzün dışına hiç çıkmadan bu sektör de yükselmeye çalışmaya devam etmekteyiz.   Bir zamanlar şemsiye olarak sadece beach ve otel müşterilerimize verdiğimiz şemsiyelerimiz […]

Access denied

Access to this page is denied

An action you just performed triggered a security alert and blocked your access to this page. This could be because you submitted a SQL command, a certain word or phrase, or invalid data.
If this continues to happen, create a HTTP archive file (follow this tutorial) with the issue reproduced and send the file to us.


RayID: 4faeb2e1d937c4a9
IP: 89.163.146.147

Acesso negado à página

Uma ação realizada por você disparou um alerta de segurança e bloqueou seu acesso à página. Isso pode acontecer porque você enviou um comando SQL, uma palavra ou frase específica ou dados inválidos. Se isso continuar acontecendo, crie um arquivo de arquivo morto HTTP (siga esse tutorial) com uma reprodução do problema e envie o arquivo para a gente.

El acceso a esta página ha sido denegado

Una acción que acaba de realizar activó una alerta de seguridad y bloqueó su acceso a esta página. Podría ser debido a que envió un comando SQL, una cierta palabra o frase, o datos no válidos. Si sigue ocurriendo, cree un archivo de almacenamiento HTTP (siga este tutorial) con el problema reproducido y envíenos el archivo.

Zugriff auf diese Seite verweigert

Eine Aktion, die Sie soeben ausgeführt haben, hat eine Sicherheitswarnung ausgelöst. Ihr Zugriff auf diese Seite wurde blockiert. Möglicherweise haben Sie einen SQL-Befehl, ein bestimmtes Wort, einen bestimmten Ausdruck oder ungültige Daten eingereicht. Wenn dies andauert, erstellen Sie eine HTTP-Archivdatei (Anweisungen hier), in der das Produkt reproduziert wird, und senden Sie sie dann an uns.

Accès à cette page refusé

Une action que vous venez d’effectuer a déclenché une alerte de sécurité et a bloqué votre accès à cette page. Vous avez peut-être envoyé une commande SQL, une expression ou un mot donné, ou des données non valides. Si le problème persiste, créez un fichier d’archive HTTP (suivez ce didacticiel) avec le problème reproduit, et envoyez-nous ce fichier.

Toegang tot deze pagina is geweigerd

Een actie die u zojuist hebt uitgevoerd, heeft een beveiligingsmelding geactiveerd. Uw toegang tot deze pagina is geblokkeerd. Een mogelijke oorzaak is dat u een SQL-opdracht, een bepaald woord of een bepaalde woordgroep of ongeldige gegevens hebt verzonden. Als dit probleem zich blijft voordoen, maak dan een HTTP-archiefbestand (volg deze zelfstudie) waarin het probleem is gereproduceerd. Stuur dit bestand vervolgens naar ons.

Доступ к этой странице запрещен

Ваше действие вызвало нарушение защиты и блокировку вашего доступа к этой странице. Возможно, вы передали команду SQL, определенное слово или фразу или недопустимые данные. Если это будет повторяться, сохраните проблемную страницу в файле архива HTTP (как указано в учебнике) и отправьте ее нам.

このページへのアクセスは拒否されました

今実行した操作によってセキュリティ警告が表示され、このページへのアクセスがブロックされました。これは、SQLコマンド、特定の語句、または無効なデータを送信したことが原因である可能性があります。それでも問題が解決しない場合は、問題を再現したHTTPのアーカイブファイルを作成し (このチュートリアルを参照)、ファイルをこちらまでお送りください。

Accesso alla pagina negato

Una tua azione ha fatto scattare un avviso di sicurezza e ha bloccato il tuo accesso a questa pagina. L’inconveniente potrebbe essere causato da un comando SQL, una determinata parola o frase, oppure dati non validi. Se il problema persiste, crea un file di archivio HTTP (come indicato in questo articolo) riproducendo l’errore e inviacelo.

رُفِض الوصول إلى هذه الصفحة

لقد أدى إجراء اتخذتَه للتو إلى إجراء فحص أمني وحظر وصولك إلى هذه الصفحة. قد يكون ذلك لأنك أرسلت أمر SQL أو كلمة أو عبارة معينة أو بيانات غير صالحة. إذا ظلت هذه المشكلة تحدث، فأنشئ ملف أرشيف HTTP (اتبع هذا الفيديو الإرشادي) يتضمن تسجيلاً للمشكلة وأرسله لنا .

拒绝访问此页面

您刚执行的一个操作已触发安全警报,并已阻止您对此页面的访问。这可能是由于您所提交的 SQL 命令、某个单词或词组,或无效数据造成的。如果持续出现此问题,请创建一个重现此问题的 HTTP 存档文件(请参考此教程),并将文件发送给我们。