Şemsiye Kiralama

Şemsiyenin Kullanılacak Alanı
İç MekanDış Mekan

Ürünün Kirala Süresi

Şemsiye Boyutu

Şemsiye Şekli
YuvarlakKare

Şemsiye Ayağı Modeli

Ad Soyad

Epostanız

Telefon

Almak istediğiniz hizmetin ayrıntılarını belirtiniz

 

semsiye-kiralama-Plaj şemsiyesi, güneşin zararlı ışınlarından korunmak amacıyla plajlarda ve havuz kenarlarında kullanılan gölge sistemleridir.Yazları tatile çıkdığımız ya da denize, havuza gittiğimiz zamanlarda en çok ihtiyaç duyduğumuz üründür. Artık o kadar çok rağbet oldu ki şemsiye kiralama gibi bir sektör oluşmaya başladı.

İnsanlar yoğun iş hayatının stresini tatille atarak rahatlamak isterler. Bunun için de ülkemizde genel olarak Ege ve Akdeniz kıyıları tercih edilmektedir. Diğer kıyılarda da deniz turizmi olmasına rağmen Ege ve Akdeniz turizm bakımından en önde gelen bölgelerimizdir. İnsanların tercihi bu bölgelerde daha yoğun görünmektedir. Yerli turistlerin yanı sıra çok sayıda yabancı turistte ülkemize tatil amaçlı gelip ziyaret etmektedir.

Tatil yapılan bölgeler de hele de zaman tam manasıyla güneşin en tepede olduğu aylardan birindeyse Plajlarda bazı zamanlar yer bulabilmek imkansız hale gelebilmektedir. Özellikle de öğleden sonraları için plaja akın edenlerin sayısı bir hayli artmakta. Bu yüzden erkenden plaja giderek şezlong ve şemsiye kiralama firmalarına uğramak gerekir. Yoksa yer ve şemsiye bulmanız bir hayli zor olacaktır. İnsanlar sizden önce davranarak yer kapabilirler. Deniz kenarında denize girdikten sonra oturacak bir yeriniz yoksa, güneşten korunacak bir şemsiyeniz yoksa denize girme süreniz bir hayli kısa olacaktır. Çünkü güneşin o kavurucu sıcağı altında uzun süre kalamayacaksınız. Zaten kalmanız da önerilmez. Plaj şemsiyeleri de bu sebeble üretilmiştir. Şemsiyelerin güneşin ışınlarını yansıtmaları için açık renkli olarak seçilmesi gerekmektedir. Çünkü beyaz ve açık renkler güneş ışınlarını yansıttıklarından hem altlarına daha az ışık geçirirler, hem de sıcağı altlarına geçirmezler.

Şezlong ve plaj şemsiyesi yaz tatilinin vazgeçilmez ikililerindendir. Birisi olmazsa diğeri hiçbir anlam ifade etmez. Şemsiyesiz bir şezlong, şezlongsuz bir şemsiye düşünülemez. Bu nedenle gittiğiniz plajlarda bu ikisini kiralamalısınız. Daha sonrasında ise deniz kenarında denizin o ferahlığını daha iyi yaşayabileceksiniz. Güneş ışınları altında uzun süre kalmak, güneşin o zararlı ışınlarına uzun süre maruz kalmak tehlikelidir. Cildinizde yanıklar olabilir hatta kanserojen etki dahi yapabilir. Bu nedenle güneşin zararlı ışınlarından korunmak için şemsiye kiralama ve şemsiye altında güneşlenme çok önemlidir. Aynı zamanda güneş ışınları gözlerimize de zarar verebilmekte ve görüşümüzü engellemektedir.

Şemsiyeler, eskiden de ilk icat edildikleri dönemde güneşten korunma amaçlı üretilmiş eşyalardır. Daha sonrasında ise yağmurdan kullanma amaçlı daha fazla kullanılmaya başlanılmıştır. Günümüzde de genellikle bu amaçla kullanılmaktadır. Tabi ki yağmur şemsiyeleri daha çok tek kişinin kullanabileceği ufak boyutlardadır. Güneş şemsiyeleri daha çok yere sabitlenen, büyük ebatlarda kullanılan şemsiyelerdir. Bu nedenle plaj ve güneş şemsiyeleri daha çok sabit, kalıcı yerlerde ya da portatif olsalar da daha geniş alanlarda kullanılmaktadır. Genel olarak şemsiyelerin altında su doldurulabilen kısımları vardır. Bu kısımlar su doldurulduktan sonra yere sabitlenebilmektedir. Suyun yaptığı ağırlıkla yerinden oynamayan şemsiyeler daha sonra başka noktaya taşınmak istenirse içerisindeki su boşaltılır ve taşınabilirler. Genel olarak plajlarda, bakkallarda, çay bahçelerinde, kafeteryalarda, kısacası güneşin etkisi azaltmak amacıyla her yerde kullanılabilirler. Yeter ki amaç güneşten korunmak olsun.

Plaj şemsiyesi fiyatları kış sezonunda oldukça ucuzlamaktadır. Yaz sezonu geldiğinde ise fiyatlarında artış olmaktadır.

Access denied

Access to this page is denied

An action you just performed triggered a security alert and blocked your access to this page. This could be because you submitted a SQL command, a certain word or phrase, or invalid data.
If this continues to happen, create a HTTP archive file (follow this tutorial) with the issue reproduced and send the file to us.


RayID: 4faf267b6be6c4b8
IP: 89.163.146.147

Acesso negado à página

Uma ação realizada por você disparou um alerta de segurança e bloqueou seu acesso à página. Isso pode acontecer porque você enviou um comando SQL, uma palavra ou frase específica ou dados inválidos. Se isso continuar acontecendo, crie um arquivo de arquivo morto HTTP (siga esse tutorial) com uma reprodução do problema e envie o arquivo para a gente.

El acceso a esta página ha sido denegado

Una acción que acaba de realizar activó una alerta de seguridad y bloqueó su acceso a esta página. Podría ser debido a que envió un comando SQL, una cierta palabra o frase, o datos no válidos. Si sigue ocurriendo, cree un archivo de almacenamiento HTTP (siga este tutorial) con el problema reproducido y envíenos el archivo.

Zugriff auf diese Seite verweigert

Eine Aktion, die Sie soeben ausgeführt haben, hat eine Sicherheitswarnung ausgelöst. Ihr Zugriff auf diese Seite wurde blockiert. Möglicherweise haben Sie einen SQL-Befehl, ein bestimmtes Wort, einen bestimmten Ausdruck oder ungültige Daten eingereicht. Wenn dies andauert, erstellen Sie eine HTTP-Archivdatei (Anweisungen hier), in der das Produkt reproduziert wird, und senden Sie sie dann an uns.

Accès à cette page refusé

Une action que vous venez d’effectuer a déclenché une alerte de sécurité et a bloqué votre accès à cette page. Vous avez peut-être envoyé une commande SQL, une expression ou un mot donné, ou des données non valides. Si le problème persiste, créez un fichier d’archive HTTP (suivez ce didacticiel) avec le problème reproduit, et envoyez-nous ce fichier.

Toegang tot deze pagina is geweigerd

Een actie die u zojuist hebt uitgevoerd, heeft een beveiligingsmelding geactiveerd. Uw toegang tot deze pagina is geblokkeerd. Een mogelijke oorzaak is dat u een SQL-opdracht, een bepaald woord of een bepaalde woordgroep of ongeldige gegevens hebt verzonden. Als dit probleem zich blijft voordoen, maak dan een HTTP-archiefbestand (volg deze zelfstudie) waarin het probleem is gereproduceerd. Stuur dit bestand vervolgens naar ons.

Доступ к этой странице запрещен

Ваше действие вызвало нарушение защиты и блокировку вашего доступа к этой странице. Возможно, вы передали команду SQL, определенное слово или фразу или недопустимые данные. Если это будет повторяться, сохраните проблемную страницу в файле архива HTTP (как указано в учебнике) и отправьте ее нам.

このページへのアクセスは拒否されました

今実行した操作によってセキュリティ警告が表示され、このページへのアクセスがブロックされました。これは、SQLコマンド、特定の語句、または無効なデータを送信したことが原因である可能性があります。それでも問題が解決しない場合は、問題を再現したHTTPのアーカイブファイルを作成し (このチュートリアルを参照)、ファイルをこちらまでお送りください。

Accesso alla pagina negato

Una tua azione ha fatto scattare un avviso di sicurezza e ha bloccato il tuo accesso a questa pagina. L’inconveniente potrebbe essere causato da un comando SQL, una determinata parola o frase, oppure dati non validi. Se il problema persiste, crea un file di archivio HTTP (come indicato in questo articolo) riproducendo l’errore e inviacelo.

رُفِض الوصول إلى هذه الصفحة

لقد أدى إجراء اتخذتَه للتو إلى إجراء فحص أمني وحظر وصولك إلى هذه الصفحة. قد يكون ذلك لأنك أرسلت أمر SQL أو كلمة أو عبارة معينة أو بيانات غير صالحة. إذا ظلت هذه المشكلة تحدث، فأنشئ ملف أرشيف HTTP (اتبع هذا الفيديو الإرشادي) يتضمن تسجيلاً للمشكلة وأرسله لنا .

拒绝访问此页面

您刚执行的一个操作已触发安全警报,并已阻止您对此页面的访问。这可能是由于您所提交的 SQL 命令、某个单词或词组,或无效数据造成的。如果持续出现此问题,请创建一个重现此问题的 HTTP 存档文件(请参考此教程),并将文件发送给我们。