Gold Şemsiye sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, ürettiği ürünlerde ve tüm süreçlerinde çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirebilmek için çevrenin korunmasını amaç edinmiştir. Gold Şemsiye olarak tüm bu çalışmalar kapsamında;

  • Çevre Yönetim Sisteminin uygulanmasını, denetlenmesini, sürekli iyileştirilmesini ve sürdürülmesini,
  • Çevre ile ilgili onaylanmış uluslararası yasal düzenlemelere, ulusal kanun/mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı,
  • Teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemeyi, atıkları kaynağında azaltmayı, mümkün olduğu kadar geri kazanmayı, geri kazanımı olmayan atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf etmeyi veya ettirmeyi,
  • Çevresel performansı sürekli olarak geliştirerek doğal kaynak kullanımını azaltmayı,
  • Çevre politikamızı; müşterilerimize, tedarikçilerimize, çalışanlarımıza, tüm ilgili taraflara duyurmayı, açık tutmayı ve ilgili taraflarda da çevre bilincinin oluşmasına katkıda bulunmayı,
  • Çevre Amaç ve Hedeflerine ulaşmak için periyodik gözden geçirmeler yapmayı taahhüt etmektedir.
WhatsApp chat